15 Mayıs 2010 Cumartesi

About Marriage - Evlilik Üzerine

Evlilik Üzerine bir şeyler.
Tabiki bir erkeğin gözüyle...

MARRIAGE QUOTATIONS
Ask A Man
Marriage is the triumph of imagination over intelligence. Second marriage is the triumph of hope over experience. - Oscar Wilde
triumph /tra-yımf/ = zafer, galebe... Evlilik, hayal aleminin zekâya; ikinci evlilik ise umudun deneyime galebesidir. (Aslında, "imagination" için "hayal gücü" de önerilebilir. Diliniz dönüyorsa "imgeleniminizin" de diyebilirsiniz...)

Marriage is not a word; it is a sentence.
-- King Vidor
sentence = 1. cümle; 2. mahkeme kararı, mahkumiyet... Geçmişin ünlü film rejisörlerinden Vidor'dan süper, nefis bir sözcük oyunu...* * * * *
Marriage is the only war where you sleep with the enemy. -- Gary Busey
İşte size ilginç bir zaman boyutunda anlam kayması örneği: "sleep with" 1960'lı ve 70'li yıllarda anlam değiştirmiş; giderek "aşk yapmak" anlamını kazanmıştır. Sinema aktörü olan Gary Busey, tahminen 1940'lı yıllarda doğmuş olsa gerek; sanırım deyimi ikinci anlamda kullanmıştır; günümüz kuşağı da herhalükârda öyle anlayacaktır...
Getting married for sex is like buying a 747 for the free peanuts. -- Jeff Foxworthy
Seks uğruna evlenmek, yanında promosyon çerez veriyorlar diye bir 747 satın almağa benziyor...
"for" sözcüğünü burada "uğruna" şeklinde çeviriniz...There's only one way to have a happy marriage and as soon as I learn what it is I'll get married again. -- Clint Eastwood
Tabiatıyla ağırlık "marry again" kavramı üzerinde... Bence Sayın Eastwood, bu ince zekâ ve espirisiyle, California Valiliği için Sayın Schwarzenegger'den çok daha uygun olurdu...

Sayın Hocam Yalçın İzbul'dan bir alıntı...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder