8 Ekim 2009 Perşembe

GOING TO İLE GELECEK ZAMAN


FUTURE WITH GOING TO
(GOING TO İLE GELECEK ZAMAN)

1. 'Going to' yapısı üç bölümden oluşur:
(1) to be + (2) going to + (3) esas fiil

2. 'Going to' cümleleri şu an ile çok yakın ilişkisi vardır ve gelecekten bahsederken zaman değil olay daha çok önemlidir.
'Be going to' ile :
a) Planlarımızı ve niyetlerimizi ifade ederiz.
We're going to move to London next year. (= gelecekteki planım bu.)
b) Şu anda elimizdeki kanıtlar doğrultusunda kuvvetli tahminler yapmak:
Look at black clouds - it's going to rain! (= kesin olacağını gözümle görebiliyorum.)
Not : Günlük konuşmalarda özellikle Amerikan İngilizce'sinde going to 'gonna' şeklinde kısaltılabilir.
I am gonna work all night long.
We're gonna play tennis.
More examples:
Plans and Intentions:(Plan ve niyetler)
a. Is John going to buy a new car soon?
b. Are John and Mary going to visit Blue Mosque when they are in Istanbul?
c. I think George and Lucy are going to have a party next week.
Predictions based on present evidence: (Var olan kanıta dayalı tahmin)
a. There's going to be a terrible accident!
b. He's going to be a brilliant politician.
c. I'm going to have terrible indigestion.
________________________________________
NOT : 'I'm going to go to...' şeklinde ifade tercih edilmez.
Onun yerine Present Continuous Tense - 'going to' + a place or event şeklinde kullanılır.
Examples:
We are going to the beach tomorrow.
She is going to the ballet tonight.
Are you going to the party tomorrow night?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder