8 Ekim 2009 Perşembe

THERE IS/ THERE ARE

THERE IS/ THERE ARE
Some: olumlu (+) cümlelerde
Any: olumsuz (-) ve soru (?) cümlelerinde kullanılır.

NOUNS
COUNTABLE NOUNS UNCOUNTABLE NOUNS
(Sayılabilen isimler) (Sayılamayan isimler)

* Çoğul yapılabilir * Çoğul yapılamaz

book-books water-tea-milk
boy-boys time-money-cheese-bread
child-children jam-honey-meat-butter
orange-olive-week oil-orangejuice


COUNTABLE NOUNS UNCOUNTABLE NOUNS

There is / There are There is

Some (birkaç) Some ( biraz)
Any (Hiç) Any (Hiç)
A lot of (çok fazla) a lot of (çok fazla)

A few ( iki üç tane) a little (çok az)
Many ( çok much (çok)
How many? (kaç tane?) How much? (Ne kadar?)


There is a book on the table.
Var ne nerede


COUNTABLE NOUNS UNCOUNTABLE NOUNS

(+) There is a book on the table.
(-) There isn’t a book onthe table.
(?) Is there a book on the table?

(+)There are two books on the table. There is some water in the glass.
(+)There are some books on the table. There is a lot of water in the glass.
(+)There are a lot of books on the table. There is a little water in the glass
(+)There are a few books on the table. There is much water in the glass

(-)There aren’t two books on the table. There is some water in the glass
(-)There aren’t any books on the table. There is a lot of water in the glass.
(-)There aren’t a lot of books on the table. There is a little water in the glass.
(-)There aren’t a few books on the table. There is much water in the glass.

(?)Are there two books on the table? Is there any water in the glass?
(?)Are there any books on the table? Is there a lot of water in the glass?
(?)Are there a lot of books on the table? Is there a little water in the glass?
(?)Are there a few books on the table? Is there much water in the glass?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder