19 Ekim 2009 Pazartesi

Atatürkün Özdeyişleri

ATATÜRK’S SAYINGS

Our great ideal is to raise our nation to the highest standard of civilization and prosperity.
En büyük idealimiz ülkemizi musasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır

To see my face doesn't necessarily mean that you have 'seen' me.To understand my thoughts is to have 'seen' me.
Beni görmek demek yüzümü görmek demek değildir, beni görmek demek benim fikirlerimi anlamak demektir

One day my mortal body will turn to dust,but the Turkish Republic will stand forever.
Benim naciz vücudum bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyyen payidar kalacaktır.

Gentlemen,you may become a member of the National Assembly,a Minister of State or even the Presedent of the Republic,you may never 'become' a creative artist.
Efendiler, milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama bir sanatçı olamazsınız

Peace at home,peace in the world.
Yurtta sulh, cihanda sulh

Science is the only true leader in life.
En hakiki mürşit ilimdir

Teachers;new generation will be your legacy.
Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır

Power belongs to the nation.
Egemenlik milletindir

Sovereignty is not given,it is taken.
Bağımsızlık verilmez alınır

Never be afraid of telling the truth.
Asla gerçeği söylemekten korkma

A healthy mind, in a healthy body.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

Turkey's true master is the peasant.
Köylü milletin efendisidir.

I am successful therefore I'm happy.
Başarılıyım o halde mutluyum

Turk;be proud ,work and have self confidence.
Türk, öğün, çalış , güven

Armies! Your first target is the Mediterranean , forward!
Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder