21 Ekim 2009 Çarşamba

İngilizcede Fiiller

VERBS
Bir iş, oluş, hareket, eylem, ivme belirten kelime türleridir. Genellikle cümlelerde yüklem görevini yerine getirmek için kullanılır.(to go, to come, to read, to speak etc.) Türkçede sonuna –mek, -mak eki alan kelimelerdir.(gitmek, gelmek, okumak, konuşmak vb.)
Biz fiileri “düzenli” ve “düzensiz” fiiller olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz.

DÜZENLİ FİİLLER
Öncelikle İngilizcede her fiilin 3 formu olduğunu söylemeliyiz. 1.,2.,3. hal diyebileceğimiz bu formlar PRESENT, PAST, PAST PARTICIPLE diye adlandırılır.
Düzenli fiillerin 2. ve 3. şeklini elde etmek için o fiilin 1.(present) şeklinin sonuna –d veya –ed eki getirilir.
Example: present 1 past 2 past participle 3 meaning

Want wanted wanted istemek
Cook cooked cooked pişirmek
Play played played oynamak,çalmak
Agree agreed agreed aynı fikirde olmak

Yazım kuralı olarak sonunda “e” olan fiiller sadece –d eki alır. “e” ile bitmeyenler –ed eki alırlar.
Telaffuz olarak şöyle pratik bir yol önerilebilir:
A. Sonunda “t” veya “d” sesi olan fiillere bu –ed ekini ID sesi olarak getiririz. Örneğin; add (toplamak, eklemek) fiili added olduğunda (edıd) gibi teleffuz edilir.
Start (başlamak,başlatmak) started (startıt) gibi.
B. Sonunda “t” veya “d” sesi olmayan fiillere –ed eki getirdiğimizde bu eki t, d gibi çıkarırız. Turn (dönmek, döndürmek) turned (törnd) veya stop (durmak, durdurmak) stopped (stapt) gibi.

DÜZENSİZ FİİLLER
Düzensiz fiillerin herhangi bir yapılış kuralı yoktur. Sayılı miktarda bulunan düzensiz fiillerin 3 şeklini öğrenmenin yolu; bu fiilleri tüm şekilleriyle öğrenmektir. Bu listenin dışında kalan tüm eylemler düzenli kabul edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder