25 Ekim 2009 Pazar

Dil Öğreniminde Yaş, Zaman ve Mekân Faktörlerinin Önemi

Yaş
Hepimizin bildiği yaygın bir atasözü vardır: "Ağaç yaş iken eğilir." Fakat bunun dil öğreniminde o kadarda fazla geçerli bir atasözü olarak kullanmamız ne derece doğru olur bilemem. Dil öğrenimde aslında belirli bir yaş idealdir ama daha küçük yaşlarda dilin suni ortamlarda özellikle küçük yaştaki çocuklara öğretilmesi yetişkinlerden daha zor olur. İlkokula giden bir çocukla bir lise talebesini kı¬yasladığımızda, lise talebelerinin bu konuda daha meyilli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en büyük nedeni çocukla¬rın öğrendikleri şeyin ne olduğunu bilememeleridir.
Lisede bu yalnızca bir derstir. Öğrenci bunu sadece ders olarak algılar. Yani yaptıkları şeyin bilincinde değildirler. Avantajları genç olmaları, öğrenime açık olmalarıdır. Aynı zamanda bilinçsizlik diye büyük bir dezavantajları da var. İngilizce'yi yalnızca bir ders olarak gördüklerinden dolayı, öğrenme becerisine sahip oldukları halde bunu beceremezler. Sonuç olarak bugün maalesef normal bir devlet lisesinden mezun olan bir öğrenci ortaokul ile birlikte toplam altı yıl İngilizce dersi gördüğü halde tek bir cümle dahi kuramaz. Belki siz de o öğrencilerden birisinizdir! Kaldı ki yabancı dil eğitimi çok iyi olan özel okullardan mezun olanların bile çoğu yetersiz düzeyde İngilizce bil¬mektedirler. Bunun başlıca nedeni bu konuda bilinçsiz ol¬malarıdır diyebiliriz. Bu yüzden bizim en büyük avantajı¬mız bunu istiyor olmamız olacak ve bir lise talebesi gibi İngilizce'nin yanında çalışmamız gereken sekiz ya da on tane diğer dersler olmayacak. Yapmamız gereken tek şey haftamızın belirli birkaç saatini aktif olarak İngilizce çalış¬maya ayırmak olacak. Yanınızda sürekli bir türkçe ingilizce sözlük bulundurmayı da ihmal etmeyin.
Fakat şu da bir gerçektir ki belirli bir yaştan sonra her şey gibi İngilizce öğrenmekte zordur. Üstelik hatırı sayılır bir eğitim geçmişimiz yoksa bu işleri daha da zorlaştırabilir. Bütün bunlara rağmen özetle yaşın bizim için pekde sorun teşkil etmediğini, önemli olanın öğrenme bilincinde olmak olduğunu bilmemiz gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder