16 Ekim 2009 Cuma

Simple Present-Simple Past Worksheet

SIMPLE PRESENT TENSE (Basit Şimdiki Z.)
Şimdiki ile geniş zaman arası bir zamandır. Yardımcısı do / does dır.Bu yardımcılar da geçmiş zaman did gibi olumlu cümlede gizli kalır. Fiil yüklemler ister.
*Olumlu cümlede DO görünmediği zaman fiil ek almaz yalın haldedir.
*Olumlu cümlede DOES görünmediği zaman fiil sonuna –s, -es alır.
I ...................... do He....................does
We...................do She..................does
They.................do It .....................does
You.................do
I (ben) hariç tekil öznelerde does, çoğul öznelerde do kullanılır.
Örn.: I * work in a farm. (do ile ve fiil yalın)
We * listen to music everyday. (do ile ve fiil yalın)
She * reads a book. (does ile ve fiil –s takısı alır) * :Yardımcının gizli olduğu yer.

SIMPLE PAST TENSE (Geçmiş Zaman)
Basit geçmiş (di’li geçmiş veya hikaye geçmiş z.) geçmişte başlamış ve sona ermiş olayları anlatır. Did, was, were olarak toplam üç adet yardımcısı vardır.
DID Özne seçimi yapmadan her türlü özne ile kullanılır. Yüklem olarak sadece fiilleri kabul eder. En önemli özelliği olumlu cümlede yardımcı fiilin gizli kalmasıdır. Olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde gizli kalması söz konusu değildir. Olumlu cümlede yard. Fiil görünmediğinde yüklem olan fiil 2. haldedir yani verb 2 dediğimiz past form fiiller kullanılır. Yardımcının göründüğü durumlarda fiil yalın haldedir yani verb 1 present haldedir.
Olumlu Cüm.: Özne + Yardımcı Fiil (GİZLİ) + Verb2 + Nesne
You * started school last month.
Olumsuz Cüm.: Özne + Yard. Fiil + NOT + Verb1 + Nesne
You did not start school last year.
Soru Cüm. : Yard. Fiil + Özne + Verb 1 + Nesne
Did he drink tea?
WAS / WERE
“WAS/WERE” yardımcı fiili ile yüklemi fiil harici olan geçmiş zaman cümleleri yapılır. Şahıs zamirleri ile kullanılışları (özne) şöyledir:
I = was He = was He was ill yesterday.
You = were She = was Ayşe was young ten years ago.
We = were It = was They were fatter last year.
They = were Hasan = was Our teachers were students twenty years ago.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder