12 Ekim 2009 Pazartesi

Cümlenin Ögeleri

PARTS OF SPEECH
(Cümlenin Ögeleri)

İngilizce öğrenmek isteyen herkes öncelikle İngilizce cümle yapısını tanımalıdır. Şimdi kısaca cümle ögelerine bir göz atalım. Eğer Türkçe dilbilginizin zayıf olduğunu düşünüyorsanız önce mutlaka Türkçe cümle yapısını öğrenmeniz gerekir.
► Verb (v) - Fiil/eylem
go - come - sleep - swim - run - walk etc.

e.g. I go to school everyday. (Ben hergün okula giderim.)

► Noun (n) - isim
table - chair - glass - pencil - book etc.

e.g. There is a book on the table. (Masanın üzerinde bir kitap vardır.)
► Adjective (adj) - sıfat
beautiful - old - young - dirty - handsome - long etc.

e.g. I have a beautiful gilrfriend. (Güzel bir kızarkadaşım var.)

► Adverb (adv) - zarf
slowly - fast - well - quickly - quietly

e.g. He runs fast. (O hızlı koşar.)

► Preposition (prep) - edat
in - on - at - from - behind - under etc.

He's behind the door. (O kapının arkasındadır.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder